Przedłużenie ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych

Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych, których wzory zostały określone w poz. III i VII w zał. nr 1 oraz w poz. III w zał. nr  2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2018 r. poz. 428 ze zm.), po upływie12-miesięcznego ustawowego okresu przedłużenia ważności tych znaków oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 16.9.2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1784), które przedłużyło ten termin do 31.12.2020 r. Przedłużenie ważności „starych wzorów” znaków akcyzy nałożonych na wyroby spirytusowe obowiązujących do 31.12.2020 r. obejmie okres od 1.1.2021 r. do 30.6.2021 r., czyli pół roku. Ma to ułatwić podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów spirytusowych płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych dotychczasowymi znakami akcyzy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności