Rozporządzeniem Ministra Finansów z 11.7.2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1346) termin zaniechania poboru PCC od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej z 30.6.2019 r. przedłużono do 31.12.2019 r. Zmiana przepisów wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z 24.6.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1184).