Zmiany zostały wprowadzone 31.12.2019 r. ustawą z 12.12.2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2496).

Ustawą z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.) wprowadzono do polskiego systemu prawnego przepisy dotyczące stosowania systemu EMCS PL2 oraz elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). Jednak w ustawie tej przewidziano przepisy przejściowe umożliwiające stosowanie papierowych dokumentów dostawy do 31.12.2019 r.

Nowelizacja ustawy z 12.12.2019 r. ma na celu wydłużenie ww. okresu, w którym do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie będzie można stosować papierowy dokument dostawy. Przedłużenie to wprowadzono do 31.1.2021 r. W myśl przepisu przejściowego na podstawie papierowego dokumentu dostawy będą mogły być kontynuowane przemieszczenia rozpoczęte i niezakończone przed 1.2.2021 r.