Ustawą z 13.1.2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2023 r. poz. 185), przedłużono dla Ukraińców preferencje podatkowe w zakresie CIT i PIT.

Choć ustawa weszła w życie w tym zakresie 28.1.2023 r., to ma moc obowiązującą od 1.1.2023 r. Na mocy tej ustawy w 2023 r. nadal obowiązuje ułatwiony sposób ustalania polskiej rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy – na podstawie pisemnego oświadczenia danej osoby o posiadaniu na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych).

Zgodnie z art. 52zn PDOFizU „W przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 12.3.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, spełnienie warunku określonego w art. 3 ust. 1a pkt 1 w okresie od 1.1.2023 r. do 31.12.2023 r. stwierdza się na podstawie pisemnego oświadczenia tej osoby o posiadaniu na terytorium RP centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodka interesów życiowych)”. Przepis ma zastosowanie do oświadczeń składanych od 1.1.2023 r. Do końca 2022 r. takie rozwiązanie wynikało z art. 52zj PDOFizU.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

Ponadto, w art. 52zk PDOFizU i odpowiednio w art. 38wa PDOPrU ponownie umożliwiono w okresie od 1.1.2023 r. do 31.12.2023 r. zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów wytworzenia lub cenę nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn, przekazanych wymienionym w ustawie podmiotom, na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na Ukrainie, o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne. Ponadto dotyczy to kosztów poniesionych z tytułu nieodpłatnego świadczenia na te cele. Wymienione darowizny mogą być ponadto na zasadach ogólnych odliczone przez podatników od dochodu za 2023 r. (bądź przychodu, jeśli płacą PIT w formie ryczałtu ewidencjonowanego).

Natomiast podatnicy rozliczający CIT w formie ryczałtu od dochodów spółek (estoński CIT) nie muszą z tej racji wykazywać dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dodany art. 38wb PDOPrU).

Podmioty otrzymujące ww. darowizny i nieodpłatne świadczenia nie zapłacą od nich PIT ani CIT – bowiem do przychodów nie zalicza się wartości tych darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń (art. 52zl PDOFizU i art. 38xl PDOPrU).

Ponadto, zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od 1.1.2023 r. do 31.12.2023 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy po 23.2.2022 r. przybyli z Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Polski (art. 52zm PDOFizU).

Szkolenia z zakresu podatków – aktualna lista szkoleń Sprawdź