Przedłużenie do 30.6.2020 r. terminu opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich wynika z przepisów ustawy z 22.11.2018 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2404) i uwzględnia postulaty branży wskazujące na potrzebę wydłużenia okresu na przygotowanie się do nowych obciążeń fiskalnych i administracyjnych (np. uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, złożenie zabezpieczenia akcyzowego i oznaczanie znakami akcyzy) oraz toczącą się dyskusję wśród państw UE dotyczącą harmonizacji opodatkowania tych wyrobów.