Od 1.2.2019 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 31.1.2019 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów w zakresie podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz.U. z 2019 r. poz. 197).

Zgodnie z art. 50 ustawy z 29.8.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.) Minister Finansów może w drodze rozporządzenia, co do zasady, przedłużyć terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Na tej podstawie przedłużono do 7.7.2019 r. terminy do złożenia przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach, za miesiące od stycznia do maja 2019 r., o których mowa w art. 30da ust. 14 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) i art. 24f ust. 12 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).