Od 29.10.2020 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z 25.9.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1794).