Niemalże każdy dzień owocuje pojawianiem się kolejnych regulacji w zakresie prawa do prywatności oraz ochrony danych osobowych. Tematyka ta jest bardzo medialna, a konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kwestii dotyczących wykorzystywania oraz nadużywania ich danych. Niemniej jednak bez względu na powyższe wiele firm dysponuje wąsko ukierunkowanymi programami ochrony prywatności nieuwzględniającymi elementów zarządzania danymi a w konsekwencji korzyści, jakie mogą za sobą nieść.

Wprowadzenie programu ochrony prywatności opartego na realizacji strategicznych celów organizacji zapewni poszanowanie prywatności klientów oraz optymalizację zasobów danych. Skutkiem tego będzie szereg korzyści tak dla organizacji, jak i jej klientów.

Poznaj swoje wewnętrzne praktyki biznesowe

„Związek” oznacza stałe zobowiązanie. Biorąc pod uwagę fakt, że wiele części/działów organizacji posługuje się danymi osobowymi, bardzo istotne jest utrzymywanie stałych relacji pomiędzy tymi grupami. Konieczne jest również zrozumienie zarówno ich strategii, jak
i priorytetów.

Zrozumienie sposobów funkcjonowania w firmie zespołów zajmujących się głównie użytkowaniem danych (np. marketing sprzedaż) oraz ich ochroną, a także utrzymanie relacji między tymi grupami jest bardzo istotne. Pozwoli to na zidentyfikowanie ciążących na firmie zobowiązań związanych z przetwarzaniem danych oraz weryfikacji, czy są one spełniane.

Poznaj prawdziwą wartość swoich danych

Jeżeli dane stanowią aktywa, to jaka jest ich realna wartość? Średnio od 73% do 97% danych zebranych w organizacjach nie jest wykorzystywane. Przechowywanie takiej ilości danych wiąże się nie tylko z kosztami, ale i ryzykiem. Wszelkie decyzje o zatrzymaniu bądź usunięciu danych powinny być oparte o ich realną wartość dla organizacji.

Czynnikami mającymi wpływ na taka decyzję są:

  • Koszt pozyskania, zarządzania oraz wykorzystania;
  • Przychody przez nie generowane; 
  • Czas przez jaki dane będą cenne dla organizacji. 

Warto pamiętać, że część danych będzie równie wartościowa dla firmy bez względu na to, czy umożliwiają one identyfikację osoby. W takim wypadku zastosowanie anonimizacji tych danych będzie działaniem, które w sposób znaczący zmniejsza poziom ryzyka w organizacji.

Prywatność to sport zespołowy

Nawiązywanie relacji z członkami zespołów, w ramach których przetwarzane są duże ilości danych, może okazać się nieocenione z perspektywy ochrony prywatności. Dzięki temu można uzyskać pewność, że pracownicy informują o inicjatywach związanych z danymi. Dysponowanie wiedzą na temat celów wykorzystania danych oraz znajomość ograniczeń już na początkowym etapie planowania to oszczędność nie tylko czasu, ale i frustracji osób zaangażowanych w proces.

Źródło:

https://iapp.org/news/a/building-a-culture-of-privacy-privacy-as-a-strategic-initiative/