Do kodeksu spółek handlowych ma zostać dodana nowa forma spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna (PSA). Termin wdrożenia tej zmiany był już kilkukrotnie przesuwany. Obecnie termin wdrożenia został przesunięty na lipiec 2021. Jednak warto być czujnym w tym temacie – bo może okazać się, że ponownie termin zostanie przesunięty. Na dzień dzisiejszy ministerstwo potwierdza, że data lipcowa jest realna i ostateczna. Ale czy tak się stanie – musimy poczekać do lipca.

Dla kogo?

Celem wprowadzania nowej formy prawnej do kodeksu spółek handlowych miało być zatrzymanie zespołów tworzących innowacyjne rozwiązania technologiczne. Obecnie takie firmy najczęściej decydują się na założenia firm za granicą. A PSA ma umożliwić prowadzenie sprawnie firmy również w Polsce. Rozwiązanie jest skierowane głównie do start-upów. Dzięki takiemu rozwiązaniu początkujące firmy będą mogły w transparentny sposób pozyskiwać kapitał od inwestorów.

Zasady działania PSA

Spółka jest połączeniem zapisów spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Podobne rozwiązania zostały już wprowadzone w wielu europejskich krajach m.in. Wielka Brytania, Holandia, Francja, Niemcy, Czechy.

Ciekawostką jest, że taką spółkę będzie można powołać do życia bez kapitału. Ma on symbolicznie wynosić 1zł. Spółkę będzie mógł założyć każdy przedsiębiorca bez względu na branże. Ciekawe jest to, że w lutym 2021 wprowadzono zmiany do poprzednich przepisów – dotyczą one sposobu zakładania firmy. Obecne PSA będzie można założyć tylko za pomocą rozwiązań elektronicznych, które przygotowuje EKRS. Głównie z tego powodu termin przesunięcia wprowadzenia zmiany został przesunięty na lipiec 2021.

Struktura kapitału w spółce

Aby powołać do życia spółkę akcyjną trzeba wpłacić na kapitał 100 tys. złotych, a w przypadku spółki z .o o. 5 tys. złotych. W PSA tak jak już wcześniej wspominałam kapitał zakładowy to symboliczna złotówka. Dodatkowym mechanizmem mającym działać w PSA są tzw. akcje beznominałowe. Mogą być one pieniężne, jak i w postaci świadczenia pracy lub usług. Wniesienie wkładów powinno odbyć się w ciągu 3 lat (chyba, że w umowie spółki znajdzie się zapis o konieczności wcześniejszego wniesienia wkładów).

Takie rozwiązanie wydaje się być idealne dla poczatkujących firm technologicznych. Pomysłodawcy obejmują akcje za swoją pracę, a inwestor w zamian za kapitał.

Ochrona wierzycieli

Przy tak niskim kapitale zakładowym powstaje pytania o ochronę interesów wierzycieli takiej spółki. Mają tutaj zastosowanie przepisy w których realizowane wypłaty nie mogły doprowadzić do niewypłacalności spółki. A tym samym do braku płatności dla wierzycieli.

Podsumowując na pewno zaletami PSA jest szybka rejestracja, możliwość potraktowania pracy jako wkład do firmy, podoba struktura odpowiedzialności za zobowiązania spółki, jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, minimalny kapitał, zdecydowanie prostszy proces likwidacji/rozwiązania spółki. W takim wypadku pozostaje nam tylko czekać na lipiec 2021.