Warto przypomnieć, że tego typu forma prowadzenia działalności jak prosta spółka akcyjna ma stanowić sposób na uregulowanie zasad współpracy pomysłodawców startupów technologicznych z inwestorami. Nowością w tej formie prowadzenia działalności jest umożliwienie pozyskania akcji spółki w zamian za świadczenie pracy lub usług, brak kapitału zakładowego w spółce oraz brak wartości nominalnej akcji.