Prokuratura wymaga naprawy

Fundacja Batorego przygotowała cykl analiz o tym, jak przywrócić ład w wymiarze sprawiedliwości. Wynika z nich, że wiele do zrobienia jest m.in. w prokuraturze.

Należy precyzyjne określić kompetencje prokuratora generalnego w zakresie kierowania prokuraturą oraz możliwości jego ingerencji w prowadzone postępowania przygotowawcze – to punkt pierwszy na liście zmian. Kolejny to jednoznaczne sprecyzowanie kwalifikacji przyszłego prokuratora generalnego. Trzeba też zapewnić, by jego wybór był apolityczny (powinien to robić Sejm).

Na nowo należy też ustalić relacje zachodzące między prokuratorem generalnym a władzą wykonawczą (m.in. chodzi o samodzielność budżetową, inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zadań prokuratury). Zdaniem autorów analizy wprowadzić trzeba również sześcioletnią i nieodnawialną kadencję.

Na liście zaleceń znalazło się też uregulowanie procedury odwołania prokuratora generalnego (z powodu nierealizowania obowiązków przewidzianych w ustawach). Istnieje też potrzeba utworzenia gremium kontrolno-doradczego w postaci rady prokuratury, gdzie uwzględnione zostałyby czynniki: polityczny, społeczny, naukowy oraz środowiskowy.

– W interesie publicznym niezależna i bezstronna prokuratura nie może pozostawać bezczynna wobec szeregu zachodzących w przestrzeni społecznej zjawisk, winna reagować na dynamiczny rozwój przestępczości w różnych dziedzinach życia – uzasadnia swój postulat Fundacja.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności