Fundacja Batorego przygotowała cykl analiz o tym, jak przywrócić ład w wymiarze sprawiedliwości. Wynika z nich, że wiele do zrobienia jest m.in. w prokuraturze.

Należy precyzyjne określić kompetencje prokuratora generalnego w zakresie kierowania prokuraturą oraz możliwości jego ingerencji w prowadzone postępowania przygotowawcze – to punkt pierwszy na liście zmian. Kolejny to jednoznaczne sprecyzowanie kwalifikacji przyszłego prokuratora generalnego. Trzeba też zapewnić, by jego wybór był apolityczny (powinien to robić Sejm).

Na nowo należy też ustalić relacje zachodzące między prokuratorem generalnym a władzą wykonawczą (m.in. chodzi o samodzielność budżetową, inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zadań prokuratury). Zdaniem autorów analizy wprowadzić trzeba również sześcioletnią i nieodnawialną kadencję.

Na liście zaleceń znalazło się też uregulowanie procedury odwołania prokuratora generalnego (z powodu nierealizowania obowiązków przewidzianych w ustawach). Istnieje też potrzeba utworzenia gremium kontrolno-doradczego w postaci rady prokuratury, gdzie uwzględnione zostałyby czynniki: polityczny, społeczny, naukowy oraz środowiskowy.

– W interesie publicznym niezależna i bezstronna prokuratura nie może pozostawać bezczynna wobec szeregu zachodzących w przestrzeni społecznej zjawisk, winna reagować na dynamiczny rozwój przestępczości w różnych dziedzinach życia – uzasadnia swój postulat Fundacja.