Zgodnie z projektem zawieszenie działania ustawy z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1433; dalej: PodSprzedDetU) będzie kontynuowane. Oznacza to, że podatnicy, do końca czerwca 2020 r., nie będą składać deklaracji, a także obliczać i wpłacać podatku. Przepisy PodSprzedDetU będą mieć zastosowanie dopiero do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1.7.2020 r.

Zmiana miałby wejść w życie 1.1.2020 r., tj. od dnia następującego po dniu, w którym skończy się termin zawieszenia stosowania przepisów PodSprzedDetU.