Przedstawiciele Prezesa Rządowego Centrum Legislacji zwrócili uwagę, że zakres zmian wprowadzonych przez przedstawicieli wnioskodawcy do projektu rozporządzenia w trakcie prac komisji prawniczej uzasadnia skierowanie projektu do ponownych uzgodnień międzyresortowych.

Na wniosek przedstawicieli wnioskodawcy przyjęto, że komisja prawnicza zostaje zawieszona, a projekt rozporządzenia poprawiony po posiedzeniu komisji i zostaną ponownie przekazane do Rządowego Centrum Legislacji. Wówczas nastąpi wznowienie prac komisji.