Dotychczas taka dokumentacja była przekazywana do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego.

Nowelizacja zakłada, że akta, o których mowa będą przekazywane na przechowanie do archiwum właściwej izby notarialnej. Wydawaniem wypisów, odpisów, wyciągów i innych dokumentów z tych akt będzie się zajmował notariusz wyznaczony przez izbę notarialną.

Izba notarialna będzie miała obowiązek przechowywać akta przez okres co najmniej 10 lat od dnia przekazania. Kontrolę nad postępowaniem z przechowywaną dokumentacją obejmie Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Po okresie przechowywania przez izbę notarialną akta trafią do archiwum państwowego.

Dotychczas przekazane akta, które aktualnie znajdują się w archiwach sądów rejonowych mają zostać przez te sądy przekazane do archiwum właściwej izby notarialnej. Akta, które sąd przechowuje dłużej niż 10 lat trafią od razu do archiwum państwowego.

Projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Subiektywnym okiem praktyka: projekt w wielu przypadkach utrudni i wydłuży regulowanie stanów prawnych nieruchomości. Wielokrotnie w trakcie praktyki z tym związanej, zdarza się, że jedyną możliwością dotarcia do „starych” aktów notarialnych, które nie są ujawnione w księgach wieczystych czy ewidencji gruntów i budynków jest właśnie sięganie do archiwum przy sądzie rejonowym. Przeniesienie akt do izb notarialnych, których siedziba jest znacznie oddalona od gmin czy powiatów i nie pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju spowoduje, że akta te nie będą dostępne w takim stopniu jak obecnie. Tym bardziej, że jak wynika z projektu, udostępnianiem akt na terenie działania jednej izby notarialnej będzie się zajmował jeden notariusz.