Nowelizacja przewiduje, że przekształceniem nie objęte były także grunty zabudowane na cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi, w których wszystkie lokale mieszkalne są przeznaczone na wynajem . Ponadto ustawa zakłada, że w przypadku nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład nieruchomości wspólnej nie zamieszcza się informacji dotyczących opłat przekształceniowych. Z kontekstu brzmienia przepisu wynika, że dla tych nieruchomości będzie wydawane jedno zaświadczenie.

Subiektywnym okiem praktyka: projekt na stronie internetowej rządowego centrum legislacyjnego został opublikowane 21.11.2018 r. Takie tempo uchwalania ustawy jest niedopuszczalne, zwłaszcza przy regulacjach dotyczących prawa własności nieruchomości. Tym bardziej, że ustawa budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych oraz związana jest także ze skutkami finansowymi dla podmiotów publicznoprawnych.