Minister Rolnictwa i Rozwoju Rolnego przygotował projekt zmiany ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.). Obecnie jest on na etapie konsultacji. Najbardziej istotnymi zmianami są zamiany w zakresie wyłączenia dotyczącego ograniczeń w obronie ziemią rolną. Dotychczasowe obostrzenia, związane z obrotem nieruchomosciami rolnymi mają zostać złagodzone poprzez wprowadzenie kolejnych wyłączeń w stosowaniu przepisów ustawy. Nie będzie się ich stosować do nowych przypadków. Chodzi o następujące nieruchomości:

a) rolne położone w granicach administracyjnych miast,

b) rolne, gdzie grunty pod stawami rybnymi stanowią 70% powierzchni nieruchomości,

c) na których położone są: ogródki przydomowe na obszarach przeznaczonych na cele rolne i garaże

– osobom, które z nich korzystają.

Ponadto przepisy ograniczające obrót nieruchomosciami rolnymi nie będą stosowane do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha

Projekt znajduje się obecnie w Stałym Komitecie Rady Ministrów.