Projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Wśród najistotniejszych zmian, jakie mają zostać wprowadzone do ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.; dalej: UstRolU) należy wskazać te, które dotyczą wyłączenia stosowania ustawy.

Ustawa zmieniająca do katalogu przypadków, do których nie stosuje się przepisów UstRolU dodała przypadki:

a) sprzedaży nieruchomości przez KOWR najemcom wchodzących w skład Zasobu domów, lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych wraz z niezbędnymi gruntami;

b) położonych w granicach administracyjnych miast;

c) w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości.

Ustawa na potrzeby UstRolU wprowadza też nową definicję gospodarstwa rolnego. Zgodnie z propozycją należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), w którym powierzchnia nieruchomości rolnej albo łączna powierzchnia nieruchomości rolnych jest nie mniejsza niż 1 ha.

Ważne
Ustawa wprowadza także zapis, w myśl którego osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną o powierzchni mniejszej niż 1 ha. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw nam swój numer telefonu
i adres e-mail, a skontaktujemy się z Tobą:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych