Termin składania wniosków w ramach tegorocznej edycji programów Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa upłynął 3 kwietnia 2020 r.

W związku z niecodzienną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa MRPiPS zdecydowało wydłużyć terminy składania wniosków w ramach programów Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz Opieka wytchnieniowa edycja 2020.

Ważne
Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody – w terminie do 22 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotnie termin był do 3 kwietnia 2020 r. Następnie wojewoda do 6.5.2020r. sporządza i przekazuje Ministrowi Rodziny wnioski na środki finansowe z programów (pierwotny termin – 17 kwietnia). MRPiPS do 20 maja 2020 r. dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów (pierwotny termin do 30 kwietnia).

Źródło:

www.gov.pl