Jak czytamy w raporcie NBP swoje opinie przesłało 22 ekspertów, którzy prognozy przesyłali między 15 czerwca a 3 lipca. Ekonomiści różnią się w przewidywaniach, ale ich opinie cechuje duża niepewność co do rozwoju sytuacji ekonomicznej.

Ankietowani eksperci są pewni co do jednego – w 2020 r. będzie w Polsce recesja. Taki rozwój sytuacji przewidują na 92%. Prognoza centralna zakłada, że polska gospodarka w tym roku skurczy się o 3,6%. Odbicie powinno przyjść w kolejnym roku – eksperci spodziewają się wzrostu na poziomie 3,7%, a w 2022 r. prognozowane tempo rozwoju gospodarki ma wynieść 3,1%. (prognoza centralna).

Równocześnie ceny mają dość szybko rosnąć. W tym roku inflacja ma wynieść 3,3%, ale nieco wyhamuje w kolejnych latach. Wzrost cen na 2021 r. jest szacowany na 2,3%, a na 2022 r. – na poziomie 2,5%. Bank zakłada, że w długiej perspektywie korzystna dla gospodarki jest inflacja na poziomie około 2,5%. Jednak prognozy wskazują z dużym prawdopodobieństwem (na poziomie 85%), że w tym roku średnioroczna inflacja ukształtuje się powyżej tego celu.

Jeśli chodzi o stopy procentowe NBP, to eksperci prognozują (najbardziej prawdopodobny wariant), że obecny poziom podstawowej stopy procentowej NBP zostanie utrzymany w kolejnym roku.