Nowe propozycje dla małych przedsiębiorstw
Niższe podatki dla mikrofirm
Dzięki reformie wprowadzającej wysoką kwotę wolną od podatków w wysokości 30 tys. zł, obniżone zostaną obciążenia dla 500 tys. firm, które mają dochody do 6 tys. zł miesięcznie. Najmniejsze firmy zaoszczędzą 2 tys. złotych rocznie.
Podwyżka progu podatkowego do 120 tys. zł
Nastąpi też pierwsza od 12 lat podwyżka progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, co będzie korzystne dla firm rozliczających się według skali podatkowej.
Ulga na prototypy
Celem ulgi jest podatkowe wsparcie przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Konstrukcja prototypu to często niezbędny, a jednocześnie bardzo kosztowny warunek pomyślnej komercjalizacji produktu. Rozwiązanie bazuje na koncepcji funkcjonującej we Francji.
Umożliwienie zakładania fundacji rodzinnych
Z myślą o polskich firmach rodzinnych wprowadzone zostanie rozwiązanie prawne dotyczące planowania i realizacji sukcesji, pozwalające budować silne polskie marki. Powstaną fundacje rodzinne, wzorowane na ich zagranicznych odpowiednikach. Mają one służyć zapewnieniu wielopokoleniowej sukcesji biznesu i akumulacji rodzimego kapitału. Będą także sprzyjać nowym inwestycjom oraz profesjonalizacji. Dodatkowo, pozwolą zabezpieczyć materialne potrzeby członków rodzin fundatorów, a nawet wspomagać organizacje pożytku publicznego. Nowe przepisy umożliwią tworzenie fundacji rodzinnych odpowiadającym indywidualnym potrzebom zarówno w sferze biznesu, jak i w sferze prywatnej oraz oddzielenie spraw gospodarczych od rodzinnych.
2 mln euro ryczałtu ewidencjonowanego
Od 2021 r. weszły w życie zmiany, które zwiększyły limit przychodów uprawniających do płacenia ryczałtu. Do tej pory wynosił on 250 tys. euro. Zmiany objęły większą grupę wolnych zawodów, m.in. prawników, lekarzy, księgowych, inżynierów i tłumaczy.
Wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej
Firmy potrzebują impulsu do szybkiego przeprowadzenia procesów konsolidacyjnych i zwiększania przewagi konkurencyjnej. Efekt ten zostanie osiągnięty przez ulgę w podatku CIT.
Ryczałt dla przychodów zagranicznych
To rozwiązanie jest adresowane do nierezydentów i dotyczy dochodów zagranicznych. Jeśli nierezydent zdecyduje się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski, to od dochodów zagranicznych zapłaci stały ryczałt.
Specjalny program powrotu kapitału
To program dla Polaków, którzy mają majątek lub ukryte dochody za granicą. W jego ramach będzie można powrócić z majątkiem i dochodami bez obaw o wszczęcie postępowań w sprawie unikania opodatkowania.

Korzystne rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw
Ulga na automatyzację i robotyzację
Wsparcie podatkowe będzie impulsem, który pobudzi przedsiębiorców do inwestycji w bardziej efektywne, długoterminowe projekty rozwojowe.
Podatkowe wsparcie ekspansji zagranicznej
Chociaż bezpośrednie wsparcie ekspansji nie jest możliwe, system podatkowy może uwzględniać wiele kosztów pośrednich tak, by firmy mogły się rozwijać na innych rynkach.
Ulga na IPO, czyli wejście na giełdę
Wejście na rynek publiczny pozwala na szybki rozwój przedsiębiorstw. Firmy na giełdzie papierów wartościowych stanowią trzon krajowej gospodarki. Ulga podatkowa ma wpłynąć na zmniejszenie kosztów wejścia na giełdę.
Symultaniczna ulga IP-BOX I B+R
Integralne wsparcie działalności innowacyjnej musi przekładać się na możliwość jednoczesnego wykorzystania preferencji podatkowych na kolejnych etapach procesu.
Estoński CIT dla większej liczby firm
Estoński model opodatkowania dochodów polega na przesunięciu momentu opodatkowania zysków spółki do czasu ich wypłaty. Reforma weszła w życie w 2021 r. i będzie kontynuowana z perspektywą jej rozszerzenia. Dzięki temu tylko w 2021 r. w portfelach firm zostanie aż 5,6 mld zł.
Łatwiejszy dostęp do finansowania Venture Capital
Dla zwiększenia zaangażowania venture capital na polskim rynku zostaną wyeliminowane istniejące bariery podatkowe, a także wdrożone rozwiązania, które w tym zakresie funkcjonują np. we Francji i Wielkiej Brytanii.

Propozycje ważne dla dużych firm
Interpretacje 590, czyli pewność opodatkowania w pierwszych latach inwestycji
Przedsiębiorcy uzyskają wiążącą interpretację podatkową. To odpowiedź na potrzeby potencjalnych inwestorów, którzy potrzebują dokumentu wiążącego administrację podatkową.
Powołanie Centrum obsługi podatkowej inwestora
W Ministerstwie Finansów powstanie specjalne biuro odpowiedzialne za kontakty z inwestorami strategicznymi.
Wprowadzenie uproszczeń w zakresie cen transferowych
Wprowadzone zostaną uproszczenia w rozliczaniu cen transferowych dla holdingów inwestujących w Polsce.
Wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników
Rozwiązanie nawiązuje do konstrukcji stosowanej we Włoszech, gdzie koszty zatrudnianych naukowców można odliczać od podatku.
Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych bez VAT
Rozliczenia wewnątrz grup kapitałowych nie będą objęte podatkiem VAT, co oznacza dla nich oszczędność finansową, niższe koszty obsługi, a przy tym uproszczenie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej.
Opcja opodatkowania VAT dla instytucji finansowych
Możliwość opodatkowanie VAT dla instytucji finansowych ma zachęcić sektor finansowy do inwestycji w Polsce. Rozwiązanie to funkcjonuje w wielu krajach Unii Europejskiej.
Ustawowe uregulowanie akcjonariatu pracowniczego
W skali makro chodzi o stworzenie mechanizmu sprzyjającego budowie silnej klasy średniej i unikaniu bądź ograniczaniu alokacji bogactwa jedynie w rękach nielicznych oligarchów. Natomiast w skali mikro – zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozszerzenie źródeł pozyskania kapitału na cele rozwojowe spółek, polepszenie ich wyników ekonomicznych w rezultacie zwiększonej lojalności i motywacji do pracy zatrudnionych w nich współwłaścicieli, a także zabezpieczenie spółek przed wrogim przejęciem czy likwidacją zakładu pracy.

Co się zmieni dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą?
Inny sposób opłacania składki zdrowotnej

Zniknie ryczałtowa składka zdrowotna. Wprowadzone zostaną takie same zasady opłacania składki zdrowotnej dla działalności gospodarczej, jak w przypadku umów o pracę, czyli proporcjonalnie do dochodu. Nie będzie jej można odliczyć od podatku.

Inne istotne zmiany dla biznesu
Uregulowanie pracy zdalnej

Pracę będzie można świadczyć z dowolnego miejsca, wykorzystując sprzęt zapewniony przez pracodawcę. Pracownikom będzie przysługiwał ryczałt na pokrycie kosztów pracy w domu, wypłacany przez pracodawcę.

Rozszerzenie ochrony podwykonawców
Problem braku terminowego regulowania należności przez generalnych wykonawców inwestycji drogowych stwarza poważne zagrożenie dla płynności finansowej podwykonawców. Ostatnie zmiany skutecznie chronią podwykonawców przed nieuczciwymi praktykami. Pakiet ochronny zostanie rozszerzony przez utworzenie rachunku powierniczego, na który inwestor będzie wpłacał środki zabezpieczające wypłaty dla podwykonawców.
Większe kompetencje kontrolne dla Rad Nadzorczych
Ze względu na niewystarczający dotychczas stopień kontroli sprawowanej przez podmiot dominujący nad grupą spółek, Rady Nadzorczej otrzymają narzędzie do skutecznego sprawowania swojej funkcji kontrolnej.
Skuteczne odzyskiwanie mienia od przestępców
Skuteczna walka z poważną przestępczością wymaga stosowania radykalnych środków. Dlatego wprowadzona zostanie możliwość konfiskowania wykorzystanego do przestępstw mienia, które należy do osób trzecich.

Źródło: www.biznes.gov.pl