O wsparcie w ramach „Tarczy PFR” mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od jednej do dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), a ich roczne obroty lub sumy bilansowe nie przekraczają 2 mln euro. Taki przedsiębiorca musi też odnotować spadek obrotów (sprzedaży) o 25% w dowolnym miesiącu po 1.2.2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu roku poprzedniego i musi to wynikać z epidemii COVID-19.

Warunkiem uczestnictwa jest też m.in. posiadanie polskiej rezydencji podatkowej lub zobowiązanie do jej przeniesienia na terytorium RP w ciągu 9 miesięcy od udzielenia wsparcia, fakt prowadzenia działalności oraz brak zaległości w płaceniu podatków i składek na 31.12.2019 r.

W ramach programu mikroprzedsiębiorca będzie mógł uzyskać subwencję zwrotną PFR, przeznaczoną na:

  • pokrycie kosztów działalności (nie można jednak wydać pieniędzy na przejęcie innego przedsiębiorcy,
  • spłatę kredytów, ale tylko do wysokości 25% wartości pożyczki,
  • rozliczenia z podmiotami powiązanymi.

Zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji. Szczegóły wsparcia zostaną określone w umowie subwencji.

Fundusz deklaruje, że procedura wsparcia zostanie maksymalnie uproszczona, a przyznawanie subwencji będzie automatyczne, na ile jest to możliwe i w szczególności realizowane za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków).

Kwota subwencji w przeliczeniu na zatrudnionego będzie uzależniona od spadku przychodów. Dla najbardziej poszkodowanych przez kryzys firm, zatrudniających dziewięć osób będzie to 324 tys. zł (36 tys. tzw. kwoty bazowej na pracownika), ale PFR szacuje, że średnio będzie to 72-96 tys. zł.

Subwencja będzie mogła być umorzona nawet w 75%, ale pod dwoma warunkami:

  • 25% będzie bezzwrotne w przypadku kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od udzielenia wsparcia,
  • dodatkowe 50% – w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm zostanie uruchomiona po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej (premier Mateusz Morawiecki poprosił o przyspieszenie prac) i będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki, których lista będzie udostępniona na stronie www.pfr.pl.