Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w maju 2020 r. była o 24% wyższa niż w kwietniu 2020 r.

Najwięcej ofert zgłoszonych do PUP w maju 2020 r. przeznaczonych było dla pomocniczych robotników w przemyśle przetwórczym, robotników wykonujących prace proste w przemyśle, pakowaczy ręcznych, magazynierów, robotników gospodarczych, pomocniczych robotników budowlanych, robotników magazynowych, pracowników zajmujących się sprzątaniem czy sprzedawców.

Aktywnych działalności gospodarczych więcej niż przed pandemią

Najnowsze dane z rejestru CEIDG z początku czerwca 2020 r. pokazują, że mamy obecnie 2,48 mln aktywnych działalności gospodarczych. To o ok. 2000 więcej niż 11.3.2020 r., czyli w dniu ogłoszenia w Polsce stanu epidemicznego związanego z COVID-19. Co ciekawe, aktualny stan aktywnych działalności gospodarczych jest wyższy również od tego z początku 2020 r., kiedy własną działalność gospodarczą prowadziło 2,46 mln firm.

Eurostat: Polska z drugim wynikiem pod kątem najniższego bezrobocia w UE

Także najnowsze kwietniowe dane Eurostatu pokazują stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce. Stopa bezrobocia wyniosła 2,9 %, tyle samo co w marcu i był to po Czechach (2,1 %) drugi najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej.

W tym czasie średnia stopa bezrobocia dla krajów unijnych wzrosła z 6,4% w marcu do 6,6% w kwietniu.

Duże znaczenie dla dobrej i stabilnej sytuacji na runku pracy ma wsparcie dla przedsiębiorców w ramach obu tarcz – antykryzysowej i finansowej. To już w sumie 73,5 mld zł.

Niewielki wzrost bezrobocia w maju

Jak wynika z szacunków resortu rodziny stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w końcu maja 6% i w porównaniu do kwietnia 2020 r. wzrosła o 0,2 pkt proc. To mniejszy wzrost niż w kwietniu – wówczas stopa bezrobocia wzrosła do 5,8 % z 5,4 % w marcu. Wcześniej na podstawie wstępnych danych informowaliśmy, że stopa bezrobocia w kwietniu 2020 r. wyniosła ok. 5,7%.

Maj cechował dotąd zawsze sezonowy spadek bezrobocia. Światowa pandemia koronawirusa ma jednak wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia społecznego, gospodarczego – również na wzrost bezrobocia. Mimo to sytuacja w Polsce jest dzisiaj stosunkowo stabilna, nie obserwujemy gwałtownych wzrostów w tym obszarze.

Ważne

W porównaniu z końcem maja 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2020 r. zwiększyła się o 0,6 pkt proc.

Liczba bezrobotnych w końcu maja 2020 r. wyniosła 1 011 700 osób i w porównaniu do końca kwietnia 2020 r. wzrosła o ok. 46 000 osób, czyli o 4,8 proc.

Z danych zawartych w systemie analityczno-raportowym CeSAR wynika, że chociaż łącznie w maju 2020 r. w urzędach pracy zarejestrowało się ok. 104 000 bezrobotnych, to w tym samym czasie wyrejestrowało się ok. 58 000 osób.

Źródło:

www.gov.pl