Z opublikowanych na początku lipca danych Eurostatu wynika, że w maju 2020 r. stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,7%. Miesiąc wcześniej było to 6,6%. Liczba bezrobotnych wzrosła z kolei o 253 tys. – do 14,37 mln osób.

Jak na tym tle wypada Polska?

Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w maju 2020 r. 3%. To minimalnie więcej niż miesiąc wcześniej – w kwietniu 2020 r. wyniosła 2,9%, ale wciąż znacznie poniżej unijnej średniej.

Polska w ścisłej czołówce krajów z najniższym bezrobociem

Co więcej, Polska znalazła się na drugim miejscu wśród krajów UE z najniższym bezrobociem. Lepiej wypadły tylko Czechy z wynikiem 2,4%, a podium zamyka Holandia – 3,6%. Na czwarty miejscu znalazły się Niemcy ze stopą bezrobocia na poziomie 3,9%. Ostatnie miejsce przypadło Hiszpanii – tam bezrobocie sięgnęło w maju 2020 r. 14,5%.

Źródło:

www.gov.pl