Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1282) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Senatu RP, o której mowa w art. 259 § 1 pkt 1 ustawy z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 ze zm.; dalej: KodeksWyb), czyli na agitację wyborczą, podwyższono się o 6,4% do kwoty 19 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio kwota tego limitu wynosiła 18 groszy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 17.7.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 27.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1321) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, o której mowa w art. 199 § 1 pkt 1 KodeksWyb, podwyższono się o 6,4% do kwoty 87 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio kwota tego limitu wynosiła 82 grosze.

Rozporządzenie wchodzi w życie 24.7.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1280) wynika, że kwoty przypadające na jeden mandat radnego, o których mowa w art. 378 § 3 KodeksWyb, podwyższa się o 6,4% do następujących kwot w wyborach do:

1) rady gminy w gminach liczących do 40 000 mieszkańców – 1 064 zł (poprzednio: 1 000 zł);

2) rady gminy w gminach liczących powyżej 40 000 mieszkańców oraz w wyborach do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy – 1 276,80 zł (poprzednio: 1 200 zł);

3) rady powiatu – 2 553,60 zł (poprzednio: 2 400 zł);

4) rady miasta w miastach na prawach powiatu – 3 830,40 zł (poprzednio: 3 600 zł);

5) sejmiku województwa – 6 384 zł (poprzednio: 6 000 zł).

Rozporządzenie wchodzi w życie 17.7.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1225) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego , o której mowa w art. 337 § 1 pkt 1 KodeksWyb, podwyższa się o 6,4% do kwoty 64 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio kwota tego limitu wynosiła 60 groszy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 10.6.2018 r.

Z rozporządzenia Ministra Finansów z 20.6.2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1238) wynika, że kwotę limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP , o której mowa w art. 327 § 1 KodeksWyb, podwyższa się o 6,4% do kwoty 64 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze wyborców. Poprzednio limit ten wynosił 60 groszy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 12.7.2018 r.