Informacja ze strony https://www.gov.pl/web/finanse/co-nowego-w-lipcu–dzialania-mf-i-kas:

„Wraz z początkiem drugiego półrocza startuje wiele naszych rozwiązań. Rozwiązań korzystnych dla obywateli, w tym przedsiębiorców, a jednocześnie ważnych dla szybkiego powrotu naszej gospodarki na tory wzrostu gospodarczego po COVID-19” – poinformował minister finansów Tadeusz Kościński.
„Nie tylko uprościliśmy stawki VAT tak, aby były łatwiejsze do stosowania przez przedsiębiorców, ale również je obniżyliśmy. I to w dużej części na produkty, z których korzystamy codziennie. Koszt dla budżetu to ok. 300 mln zł, estońskiego CIT- u, ok. 5 mld zł. Tyle pieniędzy może zostać w kieszeniach Polaków” – przypomniał szef MF.

„Po wielu miesiącach konsultacji i pracy, w życie wchodzą przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT. Zlikwidowaliśmy absurdy, wprowadzając porządek i prostotę. To dobra wiadomość również dla konsumentów. Obniżyliśmy stawki na produkty pierwszego wyboru, mające wpływ na nasze zdrowie i bezpieczeństwo” – powiedział wiceminister Jan Sarnowski. Od przyszłego roku w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. „To prawdziwa rewolucja w podatkach, ale rewolucja proprzedsiębiorcza i proinwestycyjna” – poinformował.

„Otrzymaliśmy zadanie stworzenia nowoczesnego i efektywnego systemu poboru opłat, wygodnego dla kierowców i przewoźników. Będziemy je zrealizować skupiając się na przyjazności nowych rozwiązań dla wszystkich ich użytkowników, a jednocześnie z dbałością o koszty” – podkreśliła szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska. Odnosząc się do Programu Współdziałania zaznaczyła, że stanowi on nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem a KAS, opartą na budowaniu wzajemnego zaufania, zrozumienia i transparentności. „Program wdrożono już w wielu krajach UE, teraz do tej grupy dołącza Polska” – dodała.

Matryca stawek VAT

Od 1 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowa Matryca stawek VAT. Wyjątek stanowi obniżenie stawki VAT na e-booki i e-prasę, które nastąpiło 1 listopada 2019 r.

To nowy rozdział w uporządkowaniu stawek VAT. Przedsiębiorcom będzie zdecydowanie łatwiej przyporządkowywać poszczególne towary do właściwych stawek. Wprowadzane zmiany są korzystne i oczekiwane przez nich, ale także pozytywne dla konsumentów.

Cel wprowadzonych zmian:

 • zmiana klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT

Chodzi o rezygnację ze stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w zakresie towarów oraz Aktualnej (obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r.) Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

 • uproszczenie systemu stawek VAT

Zmiana ma zapewnić prostotę, przejrzystość i przyjazność w stosowaniu przepisów dotyczących stawek dzięki objęciu jedną stawką w jak największym stopniu całych grup towarowych oraz dzięki generalnemu obniżeniu stawek („równanie w dół”) – w przypadku konieczności zmiany stawki na dane towary.

Przykład zmiany stawek VAT:

 • owoce tropikalne i cytrusowe, niektóre orzechy (pistacjowe, migdały, kokosowe) – z 8% na 5%,
 • pieczywo i ciastka – wszelkiego rodzaju 5%,
 • zupy, buliony, żywność homogenizowana, w tym dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego – z 8% na 5%,
 • musztarda, przyprawa słodka papryka, niektóre przyprawy przetworzone (np. pieprz, gałka muszkatołowa, tymianek) – z 23% na 8%,
 • produkty dla niemowląt i dzieci np. smoczki, pieluszki oraz foteliki samochodowe – z 8% na 5%,
 • artykuły higieniczne (podpaski, tampony higieniczne, pieluchy) – 8% na 5%,
 • niektóre przyprawy nieprzetworzone (np. gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy, kmin, szafran, kurkuma) – z 5% na 8% (efekt ujednolicenia stawek VAT dla przypraw).

Od 1 listopada 2019 r. można już zwracać się do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej. WIS stał się wiążący w momencie wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT czyli od dzisiaj.

Estoński CIT

W 2021 r. w Polsce zacznie obowiązywać estoński CIT. Ten nowoczesny sposób opodatkowania, zapewni maksymalną promocję inwestycji i minimum formalności. Wzmocni innowacyjność rodzimego biznesu, a w konsekwencji polskiej gospodarki. Przyczyni się do szybszego rozwoju firm. Zwiększy ich płynność finansową i produktywność.

Estoński CIT to:

 • brak podatku tak długo, jak zysk pozostaje w firmie,
 • brak podatku, a co za tym idzie brak rachunkowości podatkowej, deklaracji i minimum obowiązków administracyjnych,
 • prostota – podatnik nie musi ustalać co jest podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, czy poświęcać czasu
  i środków na optymalizacje podatkowe.

To rozwiązanie skierowane do:

 • małych i średnich spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł,                         
 • spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Oznacza to, że może z niego skorzystać zdecydowana większość polskich podatników CIT (ok. 200 tys. firm), w których inwestor jest blisko spółki, a struktura firmy jest transparentna i prosta,
 • spółek nieposiadających udziałów w innych podmiotach, zatrudniających co najmniej 3 pracowników, wykazujących nakłady inwestycyjne.

Korzyści dla firm:

 • większa odporność na dekoniunkturę,
 • większe zdolności inwestycyjne,
 • wzrost produktywności i innowacyjności,
 • oszczędność czasu przy rozliczeniach podatkowych.

Korzyści dla gospodarki:

 • większa odporność na kryzysy,
 • likwidacja barier rozwojowych dla polskiego sektora MŚP (niedokapitalizowanie),
 • większa produktywność firm i dzięki temu wzrost ich konkurencyjności,
 • wzrost liczby miejsc pracy,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski.

Program Współdziałania 

Przepisy w zakresie współdziałania zostały wprowadzone do ustawy Ordynacja podatkowa.

Celem Programu jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego, przy aktywnym wsparciu Szefa KAS. Program jest adresowany wyłącznie do największych firm.

Wnioski o zawarcie umowy o współdziałanie można składać już od 1 lipca 2020 r. Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl/program-wspoldzialania/ Wniosek można złożyć za pomocą ePUAPu, pocztą lub e-mailem.

Do wniosku podatnik będzie mógł fakultatywnie załączyć ocenę wdrożonych w organizacji Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Wzór samooceny również będzie opublikowany na stronie www Programu.

Korzyści dla firmy:

 • indywidualne podejście i priorytetową obsługę,
 • szybszy kontakt z administracją,
 • pewność i przewidywalność wydatków związanych z obciążeniami publicznoprawnymi,
 • brak odsetek za zwłokę,
 • brak obowiązku raportowania  MDR ( z wyjątkiem schematów transgranicznych,
 • uznanie dobrej wiary podatnika,
 • zmniejszone o połowę opłaty m.in. za opinię zabezpieczającą,
 • nową formę zaliczki uproszczonej CIT dostępną tylko dla podatników objętych Programem.

Krajowy System Poboru Opłat 

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejął od Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD) pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na odcinkach A2 (Konin – Stryków) i A4 (Bielany Wrocławskie – Sośnica).

Zmiana ta nie wpłynie na sposób wnoszenia opłat za przejazd przez korzystających z płatnych dróg w 2020 r. KSPO wraz z urządzeniami pokładowymi OBU przeznaczonymi do tego celu będzie funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Nowelizacja ustawy przewiduje powstanie nowego systemu informatycznego w 2021 r., opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego, która zastąpi obecnie stosowaną technologię DSRC.

Pozwoli to na wykorzystywanie do poboru opłaty elektronicznej telefonów komórkowych, nawigacji satelitarnych, czy systemów/urządzeń fabrycznie montowanych w pojazdach. To zamiast zakupu kosztownych dedykowanych urządzeń pokładowych służących wyłącznie do poboru tej opłaty.

Nowy system to wygoda dla kierowców i przewoźników oraz likwidacja niepotrzebnych obowiązkówi kosztów, a przy tym bezpieczeństwo i ochrona prywatności.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką (beneficjenci rzeczywiści).

CRBR został utworzony, żeby przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ma ułatwiać identyfikację osób fizycznych, które decydują o działalności spółek.

13 lipca 2020 r. upływa termin do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CBRB.

Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego i nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej na portalu podatki.gov.pl crbr.podatki.gov.pl/

Źródło: https://www.gov.pl/web/finanse