Ministerstwo Finansów poinformowało, że Słowacja jest 5 państwem obok Czech, Estonii, Węgier i Ukrainy, które z inicjatywy Polski przystąpiły do międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania luki VAT. W ramach tej inicjatywy Polska proponuje wzmocnienie współpracy administracyjnej, w tym wymianę wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk oraz technologii w obszarze VAT.

Umowa zawarta ze Słowacją przewiduje automatyczną i cykliczną wymianę ściśle określonych informacji na temat podatników i dokonywanych przez nich transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dzięki niej administracje skarbowe Polski i Słowacji zyskają zupełnie nowe narzędzie, które pozwoli na znacznie efektywniejszą identyfikację oszustw podatkowych i zwalczanie mafii VAT-owskich.

Podpisana umowa ze Słowacją wejdzie w życie 1 czerwca 2021 r., a automatyczna wymiana informacji na jej podstawie rozpocznie się dwa miesiące później od tj. od 1 sierpnia 2021 r.