Grupa ta obejmuje podatników, którzy na podstawie art. 145b ust. 1 pkt 1 VATU w terminie do 31.12.2019 r. mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w zakresie:

  1. świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  2. sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Powyższa zasada ma zastosowanie tylko do kas rejestrujących, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie sprzedaży towarów lub świadczenia usług wyżej wymienionych (art. 145b ust. 2 VATU). W konsekwencji podatnik, który działa w różnych branżach, ma obowiązek wymiany kas rejestrujących na kasy online tylko w zakresie ww. dostaw oraz usług. Zatem podatnicy wykonujący działalność w ww. zakresie mają obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących posiadających funkcje przesyłu danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas.

Zmiany dotyczące kas rejestrujących online wynikają z ustawy z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019, poz. 675), która weszła w życie 1.5.2019 r.