Podatek od sprzedaży detalicznej nie narusza prawa UE

Polska oparła bezpośredni podatek od osób prawnych nie na zysku, ale na przychodach (obrocie) i wybrała w tym celu progresywną strukturę stawek. W ocenie rzecznika TSUE polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek od reklam nie naruszają prawa UE w dziedzinie pomocy państwa. Progresywne opodatkowanie przychodów przedsiębiorstw nie jest bowiem sprzeczne z przepisami o pomocy państwa.

Podatek od sprzedaży detalicznej miał wejść w życie już 2016 r. na podstawie ustawy z 6.7.2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywał dwie stawki: 0,8% od przychodu przekraczającego 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie i 1,4% od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Jednak przepisy te zakwestionowała Komisja Europejska (KE), uznając, że jest to forma niedozwolonej pomocy państwa – bowiem mniejsze sklepy, które mają obroty poniżej 17 mln zł miesięcznie, nie muszą wcale płacić podatku od sprzedaży detalicznej. W maju 2019 r. Polska wygrała ten spór z KE przed Sądem Unii Europejskiej, ale KE wniosła apelację do TSUE. Rzecznik generalny TSUE w opinii 15.10.2020 r. zaproponował oddalenie odwołania Komisji i utrzymanie w mocy wyrok Sądu. Rzecznik generalny odesłał do wypracowanego w ostatnim czasie orzecznictwa Trybunału, w myśl którego opodatkowanie progresywne może opierać się na obrocie, ponieważ kwota obrotu stanowi neutralne kryterium odróżniające, a także istotny wskaźnik zdolności płatniczej podatników. Zwrócił uwagę, że podatki pobierane od przychodu zyskują na znaczeniu na całym świecie, o czym świadczy również zaproponowany przez Komisję podatek od usług cyfrowych. W tym przypadku również wysokość opodatkowania jest uzależniona od rocznego obrotu uzyskanego przez dane przedsiębiorstwo. W tym zakresie polski podatek od sprzedaży detalicznej i planowany unijny podatek od usług cyfrowych nie różnią się od siebie.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Zasady przetwarzania danych osobowych