Projekt ustawy o podatku od niektórych usług cyfrowych i Funduszu Technologii Cyfrowych zakłada:

1) wprowadzenie podatku od niektórych usług cyfrowych;

2) określenie szczególnych obowiązków przedsiębiorstw sektora cyfrowego;

3) utworzenie Funduszu Technologii Cyfrowych, będącego państwowym funduszem celowym finansującym zadania operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) i działalność naukową prowadzoną przez publiczne instytuty badawcze oraz

4) włączenie do OSE bibliotek jednostek samorządu terytorialnego

W projekcie zaproponowano, by przedmiotem opodatkowania podatkiem od niektórych usług cyfrowych było świadczenie na terenie Polski usług cyfrowych polegających na:

1) prowadzeniu kampanii z wykorzystaniem reklam profilowanych;

2) umożliwianiu wykorzystywania wielostronnego interfejsu cyfrowego;

3) przekazywaniu zgromadzonych danych o użytkownikach, wygenerowanych w wyniku aktywności użytkowników na interfejsach cyfrowych.

Stawka nowego podatku miałaby wynosić 7% podstawy opodatkowania.