Przygotowywana ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych ma wspierać szybki rozwój sektora wytwarzania prądu z energii wiatru na morzu. System wsparcia zostanie oparty na istniejącej obecnie opłacie OZE (odnawialnych źródeł energii) a cały mechanizm będzie wydzielony z dotychczas istniejącego mechanizmu wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu podatek od morskich farm wiatrowych ma niejako zastąpić opodatkowanie podatkiem od nieruchomości, który obejmuje technologie OZE rozwijane na lądzie, ale nie dotyczy projektów morskich. Szczegółowe regulacje dotyczące nowego podatku zostaną zawarte w art. 10 projektowanej ustawy. Nowy podatek ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2021 r.