Na wstępie należy przypomnieć, iż podatek handlowy zaczął obowiązywać 1.1.2021 r. pomimo braku wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Pierwsza płatność, za styczeń 2021, dokonana została przez płatników do 25 lutego.

Kto musi płacić ten podatek?

Podatek handlowy zobowiązani są płacić sprzedawcy detaliczni, za których uważa się osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, a także spółki cywilne, które dokonują w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sprzedaży detalicznej.

Jaka jest wysokość tego podatku?

W sytuacji podatników, których przychód nie przekracza 187 mln zł przychodu, danina wyniesie 0,8 proc. przychodu. Podmioty osiągające wyższe przychody będą odprowadzać 1,4 proc. podatku. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł.

Ważne
Co istotne dla podatników zobowiązanych do płatności podatku handlowego – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie pobierany za lata 2016-2020.

 

Wielu ekspertów zakłada, że podatek handlowy przełoży się na ceny towarów dla konsumentów.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów