Ustawa ma służyć stymulowaniu wyborów prozdrowotnych konsumentów poprzez nałożenie opłaty na dwie kategorie produktów. Pierwszą stanowią napoje z dodatkiem cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16.12.2008 r. w sprawie dodatków do żywności, kofeiny lub tauryny. Do drugiej zaliczają się napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Podatek od cukru

Nowa opłata cukrowa obciąży przedsiębiorców sprzedających produkty zawierające cukier (w tym alkohol) oraz substancje aktywne. Podmioty te zapłacą podatek w momencie wprowadzenia produktów do sprzedaży. Według ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, firmy zapłacą podatek od napojów:

1) z dodatkiem substancji aktywnej – kofeiny lub tauryny,

2) z cukrem lub substancją słodzącą, w tym napoje alkoholowe w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml.

Dodatkowa opłata

W przypadku niedokonania tych opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną). Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5%) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5%).

Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50% dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a 50% przychód NFZ.

Wysokość opłaty

Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości substancji słodzącej znajdującej się w napoju. Opłata od cukru podzielona została na część stałą oraz zmienną:

  • opłata stała – 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej,
  • opłata stała – 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna),
  • opłata zmienna – 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Ponadto opłata wyniesie 25 zł od 1 l 100% alkoholu w opakowaniach o objętości poniżej 300 ml.