Według doniesień medialnych z ostatniego tygodnia, wdrożenie programu gospodarczego pod nazwą „Nowy Ład” zakłada m.in. zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do poziomu 7% PKB, rozszerzenie zerowego CIT-u na wszystkie spółki, czy też wprowadzenie nowych ulg dla przedsiębiorców. Natomiast Jako jedną z najbardziej istotnych zmian wskazuje się na zwiększenie kwoty wolnej od podatku do poziomu aż 30 tys zł.

W aktualnym stanie prawnym kwota wolna od podatku wynosi 8000 zł, ale jedynie dla nielicznej grupy najmniej zarabiających podatników. Dla większości Polaków kwota wolna od podatku nie zmieniła się jednak od wielu lat i wynosi zaledwie 3091 zł.

Realizacja postulatu podwyższenia kwoty wolnej do 30 000 zł oznaczać będzie 10-krotne jej zwiększenie. Oznaczałoby to, że pensja przeciętnego Kowalskiego zwiększyłaby się z dnia na dzień o 400 zł miesięcznie.

Ważne

Kwota wolna od podatku na poziomie 30 tys. zł powoduje również, że pensje i emerytury do kwoty 2500 zł pozostałyby całkowicie nieopodatkowane.

Zapowiadana przez rząd rewolucja podatkowa w ramach Nowego Ładu, ma stanowić nie tylko kontynuację, ale również rozbudowę polityki prorodzinnej państwa. Nowy Ład ma być kolejną próbą pobudzenia demografii w Polsce.

W tym kontekście wspomina się o propozycji tzw. ilorazu rodzinnego, czyli wspólnego rozliczenia podatkowego nie tylko z małżonkiem, ale również ze wszystkimi dziećmi.

Pojawiająca się od kilku lat propozycja ilorazu rodzinnego miałaby być wzorowana na systemie francuskim. System ten polega na tym, iż dochód osiągany przez małżonków dzielony jest przez liczbę osób w rodzinie. Dopiero do tak otrzymanej wartości przyporządkowywana jest odpowiednia stawka podatkowa. Dzięki temu, rodziny wychowujące większą liczbę dzieci, obciążane są proporcjonalnie niższymi stawkami podatku, co w rezultacie powoduje kilkukrotne obniżenie podatku do zapłaty.

Założenia Nowego Ładu mają zostać oficjalnie przedstawione 20 marca.

Źródło:

zus.pl