Z informacji uzasadniających przygotowanie projektu ustawy wynika, że celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zasad stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji wywołanej wirusem SARS-CoV-2, powodującym COVID-19, na podstawie umów zawartych do 31.12.2020 r.

Dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z COVID-19.

Dopłaty będzie stosować się do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. W celu realizacji ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) utworzony zostanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania.

Wdrożenie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych umożliwi przetrwanie najtrudniejszego okresu przedsiębiorcom. Przepisy projektu ustawy będą regulować zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów, udzielanych przez banki kredytujące, na zapewnienie płynności lub w przypadku zagrożenia jej utraty, przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii.