Na razie podano jedynie ogólnikowo obszary zmian w przepisach podatkowych. Miałyby one dotyczyć m.in.:

1) możliwości odroczenia bieżących lub przyszłych, podatków dochodowych i VAT, składek ZUS, wnioskowania o rozłożenie ich na raty, odroczenie, a nawet umorzenie (ZUS ma uruchomić specjalne infolinie);

2) możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek (branże dotknięte skutkami kryzysu);

3) opóźnienie wejścia w życie nowego JPK z 1.4.2020 r. na 1.7.2020 r.;

4) przesunięcie na 1.7.2020 r. obowiązku wpisywania się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,

5) rozszerzenie pomocy publicznej dla MŚP i dużych firm.