W związku z wysoką prognozowaną inflacją na 2023 r., płaca minimalna będzie rosła po raz pierwszy dwukrotnie w ciągu roku. Odpowiednio od 1.1.2023 r. i 1.7.2023 r. Propozycja rządu wygląda następująco:

  • od 1 stycznia najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł, a
  • od 1 lipca – 3450 zł.
Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Podobnie, dwukrotnie wzrośnie minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:

  • od 1 stycznia stawka wynosiłaby 22,10 zł, a
  • od 1 lipca – 22,50 zł.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:

  • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca;
  • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia.

W związku z kwietniowymi rządowymi szacunkami w ramach prognoz wieloletnich wskaźnik inflacji na 2023 r. przekroczy 5% i może wynieść nawet 7,8%, co oznacza, że zastosowanie znajdzie punkt pierwszy wskazanego przepisu. W praktyce zasada podwójnego wzrostu płacy minimalnej nie miała jeszcze zastosowania, co więcej ustawa nie reguluje szczegółowo trybu i postępowania w tej sytuacji. W związku z tym, dopiero zostaną ustalone zasady i mechanizmy podwyżki płacy minimalnej od lipca 2023 r.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Zgodnie z przepisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do 15 czerwca Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku następnym. Następnie w RDS trwa dyskusja i próba wypracowania wspólnego stanowiska, biorąc jednak pod uwagę, że oczekiwania pracodawców oraz strony społecznej przedstawiane w ostatnich tygodniach były dość rozbieżne, można założyć, że raczej nie uda się osiągnąć porozumienia. Finalną wysokość płacy minimalnej na 2023 r. poznamy najpóźniej w połowie września 2022 r.

W uzasadnieniu do swojej decyzji Rada Ministrów wskazuje, że minimalne wynagrodzenie i minimalna stawka godzinowa w drugiej połowie 2022 r. wzrośnie o ponad 14% w stosunku do wartości z 2022 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę:

  • proponowana kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.1.2023 r., tj. 3383 zł, oznacza wzrost o 373 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3010 zł), czyli o 12,4%;
  • podwyższenie płacy minimalnej od 1.7.2023 r. do 3450 zł oznacza wzrost o 440 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 14,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:

  • proponowana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych od 1.1.2023 r., tj. 22,10, oznacza wzrost o 2,40 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r., czyli o 12,2%;
  • podwyższenie minimalnej stawki godzinowej od 1.7.2023 r. do 22,50 zł oznacza wzrost o 2,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 14,2%.
Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź