W związku z faktem, że nie udało się osiągnąć porozumienia podczas posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, kolejny raz w ostatnich latach, decyzja o podwyżce płacy minimalnej należała do Rady Ministrów. W czerwcu Rada Ministrów proponowała, żeby płaca minimalna wzrosła od stycznia 2023 r. do kwoty 3383 zł a od lipca 2023 r. do kwoty 3450 zł. Finalne rozstrzygnięcie wiązało się z podwyżką o prawie 600 zł porównując 2022 r. do lipca 2023 r. Wysokość stawki godzinowej również wzrosła w stosunku do pierwotnej zapowiedzi.

Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:

  • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca;
  • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia.
Więcej treści kadrowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Prognozy rządowe inflacji na 2023 r. wskazują, że wyniesie ona prawie 10%, w związku z tym płaca minimalna będzie rosła dwukrotnie.

Minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie łącznie o prawie 600 zł w całym 2023 r.,tj.:

  • kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1.1.2023 r. wynosić będzie 3490 zł, co oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3010 zł), czyli o 15,9%;
  • podwyższenie płacy minimalnej od 1.7.2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych:

  • od 1.1.2023 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 22,80 zł, co oznacza wzrost o 3,10 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 roku, czyli o 15,7%;
  • od 1.7.2023 r. podwyższenie minimalnej stawki godzinowej do 23,50 zł oznacza wzrost o 3,80 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,3%.

Jak informuje resort odpowiedzialny za pracę, sytuacja na rynku pracy jest dobra, w związku z tym, możliwe było aż tak wysokie podniesienie płacy minimalnej. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w sierpniu 2022 r. stopa bezrobocia osiągnęła poziom 4,9 %. W porównaniu do lipca 2022 r. liczba bezrobotnych w sierpniu spadła o 2,1 tys. osób. Jednocześnie, na koniec sierpnia 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 808,2 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni, w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 roku (699 tys.).

Łatwe obliczenia dzięki kalkulatorom w Legalis Księgowość Kadry Biznes. Nie posiadasz dostępu? Sprawdź

Płaca minimalna w wybranych latach 2005-2023

Rok Wynagrodzenie minimalne Minimalna stawka godzinowa zleceniobiorców
2005 849 zł
2010 1 317 zł
2015 1 750 zł
2019 2 250 zł 14,70 zł
2020 2 600 zł 17,00 zł
2021 2 800 zł 18,30 zł
2022 3 010 zł 19,70 zł
2023 3490 zł – od 1 stycznia oraz 3600 zł – od 1 lipca 2023 r. 22,80 zł – od 1 stycznia oraz 23,50 zł – od 1 lipca 2023 r.