Zeznanie PIT-28 za rok podatkowy 2019 można złożyć poprzez usługę Twój e-PIT, e-Deklaracje lub papierowo w urzędzie skarbowym.

Jeśli podatnik obliczający ryczałt wybierze do rozliczenia Twój e-PIT, to musi pamiętać, żeby samodzielnie zaakceptować PIT-28, bowiem to zeznanie nie zostanie automatycznie zaakceptowane.

Ministerstwo finansów informuje, że w przygotowanym rozliczeniu PIT-28 przez usługę Twój e-PIT – np. z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, podatnik znajdzie np. dane z ubiegłorocznych zeznań, a także dane, które ma urząd np. wpłacane przez podatnika zaliczki na podatek za najem czy dochody z emerytur i rent z zagranicy. Wówczas należy sprawdzić swoje dane i uzupełnić swoje rozliczenie PIT-28 o brakujące dane, a następnie zaakceptować uzupełnione zeznanie. Ważne jest, żeby pobrać UPO będący potwierdzeniem złożenia zeznania.

W usłudze Twój e-PIT nie rozliczysz działalności gospodarczej

Podatnik PIT-28 wypełnia zeznanie indywidualnie. Składając go nie może skorzystać z preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Zeznanie składa do urzędu skarbowego, zgodnie z ich miejscem zamieszkania.