Z informacji zamieszczonych przez KAS wynika, że cele POP jest zabezpieczenie przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym tzw. karuzeli podatkowej. W ramach programu KAS udostępni swoje informacje i wyniki analiz, aby pomóc podmiotom gospodarczym lepiej identyfikować ryzykowne transakcje oraz unikać nieświadomego udziału w oszustwie z wykorzystaniem konstrukcji VAT. Program jest formą bezpośredniej komunikacji między administracją, a przedsiębiorcami. Analogiczne rozwiązanie jest rekomendowane przez Komisję Europejską i stosowane w innych krajach UE.

Pisemne ostrzeżenia

Zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski wyjaśnia, że: „KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw wraz z rekomendacją zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy zapłacie na rzecz konkretnego kontrahenta. Ostrzeżenie takie będzie wysyłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS.(…). Chcemy stworzyć system wczesnego ostrzegania uczciwych przedsiębiorców. Po otrzymaniu sygnału od nas będą oni mogli podjąć odpowiednie działania aby zweryfikować rzetelność swoich kontrahentów i zabezpieczyć się przed skutkami uczestnictwa w nielegalnym procederze”

Jak uniknąć udziału w karuzeli podatkowej?

W ramach programu ostrzegania KAS zaleca weryfikację wiarygodności partnerów handlowych w oparciu o „Metodykę w zakresie dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”. Podjęcie przez podatnika działań wskazanych w Metodyce istotnie zwiększa prawdopodobieństwo dochowania przez niego należytej staranności.

KAS poleca też zastosowanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP) jako metody płatności gwarantującej pewność wywiązania się z obowiązków podatkowych i ochronę przed negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z uwikłania w oszustwo podatkowe.

W tym celu zaleca zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na portalu podatkowym dotyczącymi: należytej staranność i mechanizmu podzielonej płatności (MPP).