Skarga pracownika odniesie zamierzony skutek

Nowe rozwiązania miały na celu rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze na podstawie przepisu art. 41 ust. 4 pkt 1 EmPomU. Realizacja tego celu wymagała dokonania odpowiednich zmian m.in. w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 9a i art. 11a PIPU.

Wejście w życie zaproponowanych zmian powoduje, że skarga pracownika wnoszona w trybie art. 41 ust. 6 EmPomU , mająca uzasadnione merytorycznie podstawy, odniesie swój zamierzony skutek (poprzez umieszczenie pracownika w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze) zarówno wtedy:

  1. gdy stanowisko, na którym wykonuje on swoją pracę, znajduje się już w wykazie, o którym mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 EmPomU , jak i wówczas
  2. gdy pracodawca nie umieścił tego stanowiska w wykazie.

W drugim przypadku – wskutek zmian – organ PIP nakazuje pracodawcy, oprócz uzupełnienia ewidencji, również rozszerzenie wykazu o stanowisko, na którym skarżący pracownik wykonuje określony rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Jeśli chcesz przetestować Legalis Księgowość Kadry Biznes kliknij: Sprawdź

 

Skarga do PIP przysługuje niezależnie od wykazu stanowisk

W związku z powyższym przewidziano (nowe brzmienie art. 41 ust. 6 EmPomU ), że skarga do PIP przysługuje pracownikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, ale również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – stanowisko pracy, na którym wykonuje on prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie określonym w art. 41 ust. 4 pkt 1 EmPomU.

Pracownik zyskał wiedzę o kwalifikacji swojego stanowiska

Powyższa zmiana wymusiła również konieczność modyfikacji art. 41 ust. 5 EmPomU. Nie ma już żadnych wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu obowiązków informacyjnych związanych z procesem kwalifikowania wykonywanych prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Obecnie płatnik składek jest zobowiązany zaznajomić wszystkich zatrudnionych u niego pracowników zarówno z treścią wykazu, jaki i ewidencji, wymienionych w art. 41 ust. 4 EmPomU (wszyscy zatem pracownicy uzyskują wiedzę o tym, czy stanowisko, na którym wykonują swoją pracę, zostało zaliczone do stanowisk, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz czy zostali umieszczeni w ewidencji pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze).

Z uwagi na ochronę interesów ubezpieczonych, przyjęto regulację przewidującą możliwość przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykazu lub ewidencji, o których mowa w art. 41 ust. 4 EmPomU, również z urzędu.

 


Kup Legalisa Księgowość Kadry Biznes online i uzyskaj natychmiastowy dostęp! Sprawdź