Inspekcja w swoich zaleceniach zwraca uwagę, że niektóre środki bezpieczeństwa, które pomagają w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostaną dalej utrzymane, a jeśli sytuacja epidemiczna się zmieni, to może zaistnieć potrzeba wprowadzenia większych restrykcji.

O czym powinni pamiętać pracodawcy?

Przede wszystkim w celu minimalizowania ryzyka bardzo ważna jest „identyfikacja zagrożeń fizycznych, biologicznych, chemicznych”, a także dobrze przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Należy zwrócić uwagę na nietypowe sytuacje, które mogą sprawić problemy. Dlatego należy pamiętać, że udział pracowników oraz ich przedstawicieli w takiej weryfikacji jest bardzo ważny. To, jak wskazuje PIP, pomoże ograniczyć niepewność oraz ewentualne negatywne emocje i niepokój związany ze specyfiką wirusa, którego nie widać, a dodatkowo – w tym przypadku – może zarażać nawet bez objawów chorobowych.

Konieczne jest stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa i kontroli, które pomogą normalnie pracować i jednocześnie zapobiegać możliwości rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2.

Rodzaje środków, które pracodawcy muszą zastosować można sklasyfikować jako eliminujące zagrożenia (np. zmiana organizacji pracy – większy udział pracy zdalnej, jeśli to możliwe), a jeśli nie da się tego wprowadzić – minimalizujące zagrożenia i oddzielające zagrożenia od pracowników poprzez:

  • środki techniczne – ochrony zbiorowej (np. obudowę pleksiglasową, oddzielenie stanowisk przegrodami), dodatkowa przestrzeń między pracownikami (minimum 1,5 m odstępu) oraz dbanie o sprawną i wydajną wentylację;
  • środki organizacyjne (praca na zmiany, wydłużenie oraz zwiększenie liczby przerw w pracy);
  • środki ochrony osobistej (np. odpowiednie maski – tutaj PIP zaleca półmaski FFP2 i FFP3, N95 itp.);
  • środki behawioralne (np. obserwacje przestrzegania reguł), 
  • działania przeciwepidemiczne (np. zapewnienie środków do dezynfekcji rąk i elementów środowiska pracy, częstsze sprzątanie pomieszczeń pracy, a przede wszystkim pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, przypominanie o zasadach higieny).

Inspekcja przypomina też, że przed przystąpieniem do zadań pracownicy powinni zostać poinformowani o wprowadzonych zmianach. PIP zwraca też uwagę, że w pracy należy dbać o odpowiedni dystans społeczny. Dlatego należy ograniczać osobiste kontakty pracowników, np. podczas spotkań i przerw oraz dbać, by pracownicy wykonywali swoje zadania sami, jeśli jest to bezpieczne. Można nawet wykorzystać w tym celu pomieszczenia socjalne, wolne biuro lub stołówkę.

Przerwy na posiłki powinny być odpowiednio zorganizowane – jak najmniej pracowników przebywających ze sobą w jednym czasie, a korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych powinno uwzględniać harmonogram czyszczenia. Przy wejściu do zakładu pracy można wywiesić plakaty zachęcające do pozostania w domu w przypadku choroby, a także wyłożyć maty dezynfekcyjne przy drzwiach do biur i hal produkcyjnych. Pracodawcy powinni też ułatwić pracownikom korzystanie z transportu indywidualnego, zamiast komunikacji miejskiej, a w tym celu można im udostępnić miejsca parkingowe lub miejsca do bezpiecznego przechowywania rowerów.

Główny Inspektor Pracy zwraca też uwagę na przypadki, w których ktoś wraca po długiej przerwie do wykonywania pracy szczególnie niebezpiecznej. W takiej sytuacji „przed rozpoczęciem pracy pracownikowi należy umożliwić przypomnienie sobie informacji kluczowych dla bezpieczeństwa, by nie dochodziło do wypadków przy pracy.”

Wszystkie wytyczne można znaleźć na stronie PIP.