Czym jest Forum Akcyzowe

Forum Akcyzowe jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy ministrze finansów, funduszy i polityki regionalnej, powołanym na podstawie zarządzenia z 14 maja 2021 r. w sprawie Forum Akcyzowego.

Forum to sprawdzony sposób dialogu między administracją a biznesem, organizacjami branżowymi i doradcami podatkowymi. Ministerstwo Finansów od 2018 r. organizuje Forum Cen Transferowych, a od 2019 r. działa także Forum MDR. Ta formuła cieszy się uznaniem przedsiębiorców i teraz znajdzie zastosowanie również dla podatku akcyzowego

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Rekomendacje przyjęte przez Forum Akcyzowe stanowią ważny głos doradczy osób zaproszonych do dyskusji i mogą być wykorzystane przez MF w związku z prowadzonymi pracami m.in. w zakresie wydania interpretacji ogólnych, objaśnień podatkowych lub w ramach prac legislacyjnych.

Jak wziąć udział w posiedzeniu Forum

Pierwsze posiedzenie odbędzie się online 29 czerwca 2021 r. w godzinach 9.00-12.45 w aplikacji MS Teams.

Chęć udziału można zgłosić do 18 czerwca 2021 r. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na Forum Akcyzowe.

W przypadku potwierdzenia uczestnictwa, w wiadomości zwrotnej zostanie przesłany link do transmisji online posiedzenia Forum.

Jeden podmiot może być reprezentowany przez nie więcej niż 2 osoby. W przypadku większej liczby reprezentantów zgłoszonych przez jeden i ten sam podmiot, decyduje kolejność zgłoszeń lub wskazanie uczestnika przez podmiot (jeśli zgłoszenie obejmowało więcej niż dwie osoby). Brak wskazania oznacza rezygnację przez podmiot z uczestnictwa w posiedzeniu Forum.

Grupy robocze

Formuła Forum Akcyzowego przewiduje aktywny udział zaproszonych uczestników, współpracujących w grupach roboczych. Członkowie grup roboczych zostaną wskazywani spośród uczestników posiedzenia Forum. Prace grup roboczych będą się toczyły pomiędzy posiedzeniami Forum, a ich rezultaty zostaną zaprezentowane w trakcie kolejnego posiedzeniu Forum Akcyzowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów