Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w formie spółki komandytowej, która ulegnie następnie przekształceniu, to czy oznacza to utratę prawa do finansowania z PFR bądź bądź konieczność zwrotu otrzymanych środków?

Resort Finansów przypomina komunikat PFR z sierpnia 2020 roku. Jeśli podmioty z grupy MŚP, które dostały wsparcie finansowe w ramach „Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średni Firm” przeprowadziły reorganizację, która skutkuje sukcesją uniwersalną lub kontynuacją działalności, to nie muszą dostać wcześniejszej zgody PFR na taką operację.

Dlatego, jeśli po przekształceniu przedsiębiorca kontynuuje działalność lub zachodzi sukcesja uniwersalna, subwencja finansowa pozostaje w mocy – nie ma tu ryzyka utraty wsparcia.

Jeśli wsparcie miało formę pożyczek płynnościowych w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm”, to umowy z przedsiębiorcami najczęściej zawierają zapisy, według których przed reorganizacją (przekształcenie, połączenie lub podział) pożyczkobiorcy powinni dostać zgodę na taką operację.