W ramach nowego projektu PARP udziela bezzwrotnych dotacji, które firma będzie mogła przeznaczyć na bieżącą działalność. Wielkość pomocy jest uzależniona od liczby etatów oraz okresu udzielania pomocy – przedsiębiorca będzie mógł otrzymać nawet 429 827 złotych.

Do kogo może trafić pomoc?

Do programu mogą się zgłaszać firmy, które zatrudniają do 250 osób, a ich roczne obroty nie przekraczają 50 000 0000 euro albo roczna suma bilansowa jest nie większa niż 43 000 000 euro. Inny program oferuje bezzwrotną pomoc również dla samozatrudnionych (mikroprzedsiębiorców).

Wsparcie udzielane jest w ramach dwóch programów operacyjnych: Polska Wschodnia (500 000 000 zł dla firm z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego) oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (2 000 000 000 zł dla firm z pozostałych 11 województw).

Jak informuje PARP, wsparcie będą mogli dostać przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1.2.2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca kalendarzowego roku poprzedniego. PARP podaje też, jak liczyć tę wartość i jako przykład podaje kwiecień:

– Miesiąc spadku obrotów: kwiecień

– Wartość obrotów w miesiącu poprzedzającym spadek obrotów : 7 543 000,76 zł (marzec 2020)

– Wartość obrotów w miesiącu spadku obrotów : 534 876,56 zł (kwiecień 2020)

– Spadek obrotów związany z COVID-19 (%): (7 543 000,76 zł – 534 876,56 zł) / 7 543 000,76 zł *100 = 92,91%

Nabór wniosków trwa do 31.7.2020 r, ale konkurs zostanie zakończony wcześniej, jeśli pula środków się wyczerpie.