Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Decyzje podjęte przez organy administracji mają minimalizować wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na sytuację wnioskodawców i beneficjentów programów dofinansowanych przez PARP.

Jednym z takich działań jest wydłużenie terminu przyjmowania wniosków w sprawie dofinansowania w konkursach, które kończą się w marcu lub kwietniu. Oceny wniosków będą kontynuowane, ale do 3 kwietnia nie będzie posiedzeń paneli ekspertów, na których wymagany jest osobisty udział wnioskodawcy – nowe terminy będą ustalane indywidualnie z zainteresowanymi.

Tak samo będzie w przypadku ewentualnych zmian w realizowanych projektach – one również będą indywidualnie ustalane z przedsiębiorcami. „W zależności od konkretnego przypadku i po przeprowadzeniu oceny rzeczywistego wpływu obecnej sytuacji na realizowany projekt przewidujemy możliwość zawarcia aneksów do umów” – napisano w komunikacie Agencji.

W tej nadzwyczajnej sytuacji możliwe jest także wydłużenie czasu realizacji projektu, terminów składania wniosków o płatność, a nawet dopuszczalne będą zmiany w spodziewanych efektach projektów.

Do 31 marca odwołane są także wszystkie zaplanowane kontrole. Tak samo jak w przypadku terminów posiedzeń paneli ekspertów ich nowe terminy będą ustalane w porozumieniu z beneficjentami.