Najważniejsze ułatwienia mają dotyczyć:

– ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,

– poprawy płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,

– ochrony i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Odroczenia w płatnościach

Propozycje ministerstwa rozwoju dotyczą:

– ułatwiania rozliczenia VAT – przesunięcia wejścia w życie z 1.4.2020 r. na 1.7.2020 r. nowego JPK,

– ułatwienia w split payment,

– przesunięcia z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),

– wcześniejszych zwrotów VAT,

– ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,

– zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek

– w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,

– zniesienia opłaty prolongacyjnej,

– zmiany schematu pomocy publicznej, rozszerzenia dla MŚP i dużych firm.