Regulacje składają się z kilku części i dotyczą zasad delegowania kierowców, czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku oraz przepisów kabotażowych (transport towarów prowadzony w państwie przez przewoźników niemających siedziby w tym państwie).

W ciągu 20 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE mają wejść w życie przepisy, zwiększające prawa socjalne pracowników. Wśród tych regulacji są takie, które wprowadzają cotygodniowy odpoczynek kierowców i precyzują, że odpoczynek dłuższy niż 45 godzin nie będzie się mógł odbywać w ciężarówce. Kierowca będzie musiał mieć zagwarantowane miejsce np. w hotelu, a zapłaci za to pracodawca.

W tym samym momencie zaczną obowiązywać przepisy, które stanowią, że firma musi tak zorganizować pracę, by umożliwić kierowcom powrót do domu co trzy lub cztery tygodnie oraz regulacje dotyczące tachografów – te urządzenia będą rejestrować przekraczanie granicy przez kierowców, co ma pomóc w walce z nadużyciami.

Dużo później (po 18 miesiącach) zaczną obowiązywać przepisy dotyczące delegowania kierowców – będą dotyczyły kabotażu oraz przewozów międzynarodowych, z wyjątkiem tranzytu, przewozów dwustronnych i przewozów dwustronnych z dwoma dodatkowymi załadunkami i wyładunkami.

Przez delegowanie należy w tym przypadku rozumieć fakt, że pracownik za granicą będzie podlegał m.in. lokalnym przepisom czy układom zbiorowym państwa, w którym pracuje. Również wtedy wejdą w życie przepisy, wprowadzające obowiązek powrotu ciężarówki do kraju siedziby raz na osiem tygodni.

Również po 18 miesiącach wejdzie ograniczenie w zakresie kabotażu. Obecnie obowiązujące zasady mówią o tym, że można wykonać trzy takie operacje w ciągu siedmiu dni. W pakiecie mobilności wprowadzona została czterodniowa przerwa pomiędzy kabotażami tym samym pojazdem, w tym samym kraju.

Przeciwko pakietowi mobilności była Polska oraz Węgry, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia, Malta i Cypr.