Punkt kompleksowej obsługi – VAT OSS

OSS to system elektroniczny. Ma on zmniejszyć obowiązki w zakresie podatku VAT. Obecnie podatnicy przy wysyłce towarów dla konsumentów poza terytorium kraju po przekroczeniu określonych progów muszą rejestrować się do VAT w kraju członkowskim i ten podatek tam odprowadzić. Po nowelizacji będą obowiązywać nowe uregulowania. Podatek VAT będzie mógł być odprowadzany w kraju siedziby przedsiębiorstwa, ale jedynie do limitu 10 000 euro. Powyżej tego progu podatnik będzie obowiązany do rejestracji w innym kraju, ale za pośrednictwem punktu kompleksowej obsługi- VAT OSS.

VAT-OSS będzie obejmował usługi świadczone dla konsumentów w UE i sprzedaż towarów na odległość nabywcom z UE.

W skutek nowelizacji przepisów podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów i świadczących usługi osobom niebędącym podatnikami (konsumentom) na terytorium UE, będą mieli możliwość

• elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT w jednym państwie członkowskim;

• deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej kwartalnej deklaracji;

• współpracy z administracją podatkową państwa członkowskiego siedziby działalności gospodarczej, nawet jeśli dokonywane dostawy lub świadczenie usług mają charakter transgraniczny.

Przykład

DoDomu sp. z o.o. posiada siedzibę działalności gospodarczej w Polsce. Zajmuje się sprzedażą leżaków dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo wysyła leżaki do Niemiec do osób prywatnych (WSTO). DoDomu sp. z o.o. przekroczyła limit 10.000 euro. W związku z tym ma obowiązek odprowadzania podatku VAT zgodnie z krajem przeznaczenia towarów, czyli w Niemczech. DoDomu sp. z o.o. dokonała rejestracji w Polsce do procedury OSS. W konsekwencji w dedykowanej deklaracji wykazuje podatek VAT w stawce obowiązującej w Niemczech. Rozliczenie zatem następuje w Polsce za pośrednictwem VAT OSS. DoDomu sp. z o.o. nie ma obowiązku rejestracji do VAT w Niemczech w tym przypadku.

Interfejsy elektroniczne

Interfejsy elektroniczne, czyli sklep internetowy, platforma sprzedażowa, marketplace w związku z nowelizacją przepisów staną się odpowiedzialne za zobowiązania w VAT z tytułu dwóch rodzajów transakcji, a mianowicie:

1. sprzedaży na odległość towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro, uznaje się, że podatnik ten samodzielnie otrzymał i dokonał dostawy tych towarów oraz

2. dokonanie na terytorium Unii Europejskiej przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej:

1) wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, lub

2) dostawy towarów na rzecz podmiotu niebędącego podatnikiem.

W oby’ sytuacjach przyjmuje się fikcję prawną, że interfejs elektroniczny staje się podmiotem uczestniczącym aktywnie w danym zdarzeniu gospodarczym, a mianowicie, że sama otrzymała i dostarczyła towary konsumentowi. Ową fikcję przedstawia schemat:

Projektowany art. 22 ust. 3a wskazuje, że w przypadku wskazanym powyżej wysyłka lub transport towarów będą zawsze przypisane „fikcyjnej” dostawie dokonywanej przez podatnika ułatwiającego dostawy towarów poprzez użycie interfejsu elektronicznego na rzecz ostatecznego nabywcy towarów, tj. z reguły podmiotu niebędącego podatnikiem VAT.

Źródło: Projekt ustawy z 29.1.2021 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dostępny na RCL.