Wydanie rozporządzenia z 7.6.2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1147) wynika z wymogów ustawy z 12.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 137). Nowe rozporządzenie zastąpiło rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2018 r. poz. 428) i zawiera rozwiązania analogiczne do uregulowań dotychczasowych.

Przewidziano też dodanie przepisów przejściowych dotyczących terminu, od którego można stosować znaki akcyzy na płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie. Czasowo wydłużono również stosowanie legalizacyjnych znaków akcyzy o wymiarze 45 x 22 mm na wyroby tytoniowe.

Do 31.12.2019 r. na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych i suszu tytoniowego można nanosić banderole legalizacyjne:

a) określone w poz. I i II załącznika nr 2 do rozporządzenia z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

b) spełniające kryteria jakościowe znaków akcyzy określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

c) w sposób przedstawiony w załączniku nr 4 rys. 1, 2a, 2b oraz 3a-3c do rozporządzenia z 23.12.2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (w brzmieniu z 8.11.2016 r.).

Od 1.7.2020 r. stosuje się znaki akcyzy w postaci:

1) banderol podatkowych określonych w poz. XIII–XVI zał. nr 1 do nowego rozporządzenia;

2) banderol legalizacyjnych określonych w poz. VII i VIII zał. nr 2 do nowego rozporządzenia.