Z informacji ZUS wynika, że PUE założyło już ponad 10,5 mln osób, przy czym ponad 89% osób prowadzących własną działalność i ponad 87% firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika.

Założenia konta na PUE ZUS jest, co do zasady, szybkie i proste. W tym celu należy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wejść w odpowiednią podstronę (https://www.zus.pl/pue/rejestracja) a następnie wybrać odpowiednią kategorie, w ramach której chcemy założyć swoje konto. PUE ZUS może posiadać zarówno osoba fizyczna jak i przedsiębiorca. Do potwierdzenia tożsamości można użyć Profilu Zaufanego, również przez bankowość elektroniczną, a także podpisu kwalifikowanego. Jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy, może udać się do placówki ZUS w celu założenia swojego konta.

Skonsultuj z ekspertem rozwiązanie problematycznych kwestii. Sprawdź
Ważne

Płatnicy składek, którzy nie mają nadal profilu na PUE ZUS, mają obowiązek założenia go do 30.12.2022 r. Jeśli tego nie zrobią w tym terminie, to ZUS sam założy taki profil płatnikowi na początku 2023 r.

Zmiany, które wchodzę w życie 1.1.2023 r. w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Przed nowelizacją Po nowelizacji Konsekwencja nowelizacji
Art. 47b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Nie każdy płatnik składek miał obowiązek posiadania dotychczas profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy płatnik składek ma obowiązek założyć i utrzymywać profil informacyjny na PUE ZUS i przekazać Zakładowi swój adres elektroniczny. W przypadku gdy płatnik składek nie dopełni tego obowiązku profil zostanie założony przez ZUS. Nowelizacja w tym zakresie wchodzi w życie od 1.1.2023 r. Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć oraz zmniejszyć koszty korespondencji wymienianej z ZUS.
47c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Pisma w formie elektronicznej doręczane do ZUS dotychczas mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym. Natomiast, podpisanie pism w formie elektronicznej z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, który Zakład bezpłatnie udostępnia w systemie teleinformatycznym było możliwe tylko w przypadku, gdy przepisy szczególne pozwalały na ten rodzaj podpisu. Wszystkie pisma w formie elektronicznej doręczane do ZUS za pośrednictwem profilu w PUE mogą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, który Zakład bezpłatnie udostępnia w systemie teleinformatycznym. Nowelizacja w tym zakresie wchodzi w życie od 1.1.2023 r. Zmiany mają ułatwić i przyspieszyć oraz zmniejszyć koszty korespondencji wymienianej z ZUS.

Opracowane na podstawie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych